Derdengelden

Vong Advocaat heeft geen stichting derdengelden ter beschikking tengevolge waarvan Vong Advocaat geen derdengelden kan ontvangen.

Rijen, februari 2020