PRIVACYRECHT

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland, in Europa bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), is er bewustzijn gecreëerd voor de wijze van opslaan en bewaren van persoonsgegevens. Met name nu de wereld steeds meer online werkt, communiceert en winkelt, is de manier waarop ondernemers en particulieren met gegevens omgaan belangrijker geworden. Daarnaast dreigt de Autoriteit Persoonsgegevens met hoge boetes wanneer men zich niet aan de AVG houdt. 

De technologie gaat echter razendsnel vooruit en de regels van hoe om te gaan met klantenbestanden, gegevens van werknemers en samenwerkende partijen zijn omvangrijk en abstract. Als u als ondernemer wil weten of uw organisatie voldoet aan de privacywetgeving, kunt u mij contacteren voor een vrijblijvende kennismaking. Ik kan u helpen met de volgende verplichtingen en verantwoordelijkheden:

  • privacy op de werkvloer;
  • AVG scan en advies;
    verwerkersovereenkomsten;
  • advies ter voorkoming van datalekken;
  • bijstand bij datalekken;
  • advies over en het opstellen van privacybeleid;
  • advies en procedures bij privacyschendingen.

Telefoon: 06-49970788

E-mail: d.vong@vongadvocaat.nl