Tarieven en abonnementen

Een eerste kennismaking is altijd kosteloos, of dit nu in persoon, per mail of telefonisch is. Ik werk tevens op basis van gefinancierde rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand (de toevoeging). 

Indicaties van kosten geef ik aan de hand van de relevante stukken, alsmede de feiten en omstandigheden die u mij vertelt. Hoewel het in sommige complexe zaken niet mogelijk is om de kosten in te schatten, zal ik u in de meeste zaken kunnen voorzien van een kostenindicatie per onderdeel van de procedure. Bij een dreigende overschrijding van de van tevoren besproken indicatie, zal ik u uiteraard informeren.

Wanneer zich een onverwachte gebeurtenis voordoet, dan wel enige andere wending, waardoor er meer uren moeten worden besteed aan uw zaak, dan zal ik u daarover informeren, adviseren en in samenspraak met u de bijkomende kosten bespreken. Zo kunt u weloverwogen procederen en keuzes maken. Uiteindelijk is mijn doel dat u weet wat u kunt verwachten qua kosten.

Voor zzp-ers en Mkb-ers

Omdat ik tot een succesvolle samenwerking wil komen met u en uw organisatie, investeer ik in uw uitdagingen en werkprocessen. Concreet betekent dit dat de teller bij mij niet meteen begint te lopen en de eerste kennismaking kosteloos zal zijn. Bovendien kan ik kosteloos bij uw organisatie langskomen om kennis te maken. Daarnaast zal ik bij korte vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn, u niet gelijk een rekening sturen. Wanneer ik merk dat de vraag of kwestie meer aandacht nodig heeft, zal ik u eerst informeren over de kosten.

25 minuten per maand sparen bij een Abonnement

25 minuten sparen per maand 

Met een abonnement spaart u per maand 25 minuten. De opgespaarde minuten kunt u inzetten wanneer u bij een procedure of conflict betrokken raakt. Met dit abonnement bent u aldus voorbereid wanneer u kosten moet maken voor een juridisch geschil. In combinatie met de korting van 10% op het reguliere uurtarief, weet u precies waar u aan toe bent voor wat betreft uw kosten voor juridische bijstand. Daarnaast is het abonnement per kwartaal opzegbaar, zodat u er niet meteen een jaar aan bent gebonden.  

Controle van uw brieven, documenten en contracten 

Tegelijkertijd bent u maandelijks verzekerd  van een doorlopende dienstverlening. Met het abonnement kunt u namelijk ook uw contracten en brieven laten controleren. Ik toets de overeenkomsten van uw bedrijf, uw algemene voorwaarden of contracten met uw leveranciers of afnemers en voorzie u waar nodig van adviezen over eventuele aanpassingen.  Brieven en contracten tot vier pagina’s vallen onder het abonnement en tot een maximum van twee per maand. Voor de beoordeling van meer of uitgebreidere contracten en voor het opstellen van contracten kunnen vaste tarieven worden afgesproken. Voor een eerste advies in een concreet geschil kunt u mij kosteloos bellen of mailen. Desgewenst kan ik met u vaste prijsafspraken maken voor de verdere bijstand bij het geschil. 

Kosteloos incasso opdrachten aanbieden  

Het abonnement biedt tevens de mogelijkheid om uw buitengerechtelijke incassovorderingen bij mij aan te leveren. Ik zal zonder aanvullende kosten een eerste aanmaning sturen en de debiteur in gebreke stellen. Als deze eerste buitengerechtelijke aanmaning geen resultaat oplevert stuur ik kosteloos een tweede aanmaning en informeer ik de debiteur dat hij in verzuim is geraakt. Per maand kunt u één incasso-opdracht indienen. Voor de opdrachten daarbuiten kunnen wij vaste tarieven afspreken. Betaalt de debiteur na de tweede aanmaning nog steeds niet? Dan zal een procedure moeten worden gevoerd, waarvoor uiteraard vaste prijsafspraken kunnen worden afgesproken. De kosten zullen daarnaast zo veel mogelijk worden verhaald op de debiteur.

Kosten abonnement (prijzen zijn exclusief BTW)

ZZP
€45,- per maand

MKB t/m 20 medewerkers
€55,- per maand

MKB 21 t/m 40 medewerkers
€65,- per maand

MKB 41 t/m 75 medewerkers
€75,- per maand

MKB 76 t/m 100 medewerkers
€85,- per maand

MKB vanaf 100 medewerkers
Prijs op aanvraag

Vragen?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande of bent u benieuwd naar wat ik voor uw bedrijf kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op!

Strafrecht

In strafzaken werk ik op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Gefinancierde rechtsbijstand houdt in dat de Raad voor Rechtsbijstand het merendeel van de kosten van de advocaat betaalt, waarbij u enkel een eenmalig bedrag aan eigen bijdrage voldoet. De hoogte van deze bijdrage en of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Hieronder treft u de regels aan zoals deze op de website van de Raad voor Rechtsbijstand staan.

Alleenstaand

Normen 2020

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin  

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 19.800

€ 203

t/m € 27.500

€ 19.801 – € 20.500

€ 373

€ 27.501 – € 28.500

€ 20.501 – € 21.600

€ 533

€ 28.501 – € 29.800

€ 21.601 – € 23.500

€ 694

€ 29.801 – € 33.300

€ 23.501 – € 27.900

€ 853

€ 33.301 – € 39.400

Boven de € 27.900

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 39.400

Mocht u niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, dan kan ik u bijstaan tegen mijn uurtarief.