CONTRACTENRECHT

Het contractenrecht is een breed rechtsgebied dat meerdere onderwerpen beslaat. Ik kan u ondersteunen in onder andere:

 • Het niet-nakomen van mondelinge of schriftelijke afspraken;
 • niet-betalende debiteuren;
 • het opstellen en beoordelen van contracten;
 • het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • overeenkomst van opdracht;
 • koopovereenkomst;
 • geschillen met opdrachtnemer/opdrachtgever;
 • geschillen met leverancier/klant;
 • geschillen met agent/principaal;
 • geschillen met distributeur/leverancier;
 • incassogeschillen;
 • franchiseovereenkomst;
 • leveringsvoorwaarden;
 • inkoopvoorwaarden;
  het beëindigen van contracten (opzeggen, ontbinden, vernietigen);
 • het ingebreke stellen bij het niet naleven van een contract;
 • het in kaart brengen van risico’s bij niet nakoming door bijvoorbeeld faillissement;
 • (opheffing) beslaglegging.

Opstellen contracten

Een duidelijk contract voorkomt onenigheid en zorgt ervoor dat beide partijen weten waar zij aan toe zijn. Een contract opstellen is maatwerk en daarom zal altijd in overleg met u worden gekeken wat u wil afspreken en welke voorwaarden u daarbij wil hanteren. Ook voor het beëindigen/ontbinden en bemiddelen van contracten kunt u bij mij terecht.

Algemene voorwaarden

Zaken doen heeft juridische consequenties, waarbij u bijvoorbeeld aansprakelijk kan worden gesteld voor schade. U kunt deze risico’s beperken door algemene voorwaarden op te stellen en deze op de juiste wijze kenbaar te maken. Daarnaast kan het voorkomen dat uw klant/opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, maar u niet. Dan loopt u het risico dat u gebonden bent aan de voorwaarden van uw contractspartij, die voor u minder gunstig kunnen zijn. Ook daarom is het verstandig om goede algemene voorwaarden op te stellen.

Wanprestatie/onrechtmatige daad

Bent u aansprakelijk gesteld voor het leveren van gebrekkige producten of diensten? Of bent u aansprakelijk gesteld wegens een onrechtmatige daad? Dan is het zaak om niet te lang te wachten en u te laten informeren over de haalbaarheid van de claim.
Ook wanneer u zelf een claim in wenst dienen voor schadevergoeding vanwege een gebrekkig product of dienst of een onrechtmatig handelen, kunt u deze vrijblijvend voorleggen.

Korte vraag? 

Heeft u een korte vraag over een onduidelijk artikel of wilt u een snelle check? Bel, mail, sms of Whatsapp mij gerust. Een klein meningsverschil kan namelijk al snel ontaarden in een juridisch conflict. 

Telefoon: 06-49970788

E-mail: d.vong@vongadvocaat.nl