Advocaat wanprestatie tilburg

ADVOCAAT CONTRACTENRECHT

Als advocaat contractenrecht help ik je bij het opstellen, beoordelen en procederen over contracten. Van algemene voorwaarden tot onrechtmatige daad tot incasso tot wanprestatie.

Van nakoming van overeenkomsten tot AVG


Het contractenrecht is een breed rechtsgebied dat meerdere onderwerpen beslaat. Ik kan je helpen in onder andere:

 • Het niet-nakomen van mondelinge of schriftelijke afspraken;
 • niet-betalende debiteuren;
 • het opstellen en beoordelen van contracten;
 • het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • overeenkomst van opdracht;
 • koopovereenkomst;
 • geschillen met opdrachtnemer/opdrachtgever;
 • geschillen met leverancier/klant;
 • geschillen met distributeur/leverancier;
 • incassogeschillen;
 • het beëindigen van contracten (opzeggen, ontbinden, vernietigen);
 • het ingebreke stellen bij het niet naleven van een contract.


Opstellen contracten

Een duidelijk contract voorkomt onenigheid en zorgt ervoor dat beide partijen weten waar zij aan toe zijn. Een contract opstellen is maatwerk en daarom zal altijd in overleg met jou worden gekeken wat je wil afspreken en welke voorwaarden je daarbij wil hanteren. Ook voor het beëindigen/ontbinden en bemiddelen van contracten kun je bij mij terecht.


Algemene voorwaarden

Zaken doen heeft juridische consequenties, waarbij je bijvoorbeeld aansprakelijk kan worden gesteld voor schade. Je kunt deze risico’s beperken door algemene voorwaarden op te stellen en deze op de juiste wijze kenbaar te maken. Daarnaast kan het voorkomen dat jouw klant/opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, maar jij niet. Dan loop je het risico dat je gebonden bent aan de voorwaarden van je contractspartij, die voor jou minder gunstig kunnen zijn. Ook daarom is het verstandig om goede algemene voorwaarden op te stellen.


Wanprestatie/onrechtmatige daad

Ben je aansprakelijk gesteld voor het leveren van gebrekkige producten of diensten? Of ben je aansprakelijk gesteld wegens een onrechtmatige daad? Dan is het zaak om niet te lang te wachten en je te laten informeren over de haalbaarheid van de claim.
Ook wanneer je zelf een claim in wenst dienen voor schadevergoeding vanwege een gebrekkig product of dienst of een onrechtmatig handelen, kun je deze vrijblijvend voorleggen.


AVG

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland, in Europa bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), is er bewustzijn gecreëerd voor de wijze van opslaan en bewaren van persoonsgegevens. Met name nu de wereld steeds meer online werkt, communiceert en winkelt, is de manier waarop ondernemers en particulieren met gegevens omgaan belangrijker geworden. Daarnaast dreigt de Autoriteit Persoonsgegevens met hoge boetes wanneer men zich niet aan de AVG houdt.


De technologie gaat echter razendsnel vooruit en de regels van hoe om te gaan met klantenbestanden, gegevens van werknemers en samenwerkende partijen zijn omvangrijk en abstract. Als je als ondernemer wil weten of jouw organisatie voldoet aan de privacywetgeving, kun je mij contacteren voor een vrijblijvende kennismaking. Ik kan je helpen met de volgende verplichtingen en verantwoordelijkheden:

– AVG scan en advies;
– verwerkersovereenkomsten;
– advies over en het opstellen van privacybeleid;
– advies en procedures bij privacyschendingen.

Wil je weten hoe je aan de verplichtingen van de AVG kunt voldoen? Lees hier mijn blog over de AVG verplichtingen.


Korte vraag? 

Heb je een korte vraag over een onduidelijke bepaling of wil je een snelle check? Bel, mail, sms of Whatsapp mij gerust. Een klein meningsverschil kan namelijk al snel ontaarden in een juridisch conflict. 


Vragen of even vrijblijvend kennismaken?