Over Vong Advocaat

Na zeven jaar te hebben gewerkt als advocaat in het strafrecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht, besloot ik in 2020 mijn eigen kantoor te starten.

Met proceservaring in het arbeidsrecht, strafrecht en verbintenissenrecht sinds 2012 en praktische ervaring als jurist sinds 2008, help ik particulieren en ondernemers in lastige situaties. Hierbij maak ik niet alleen gebruik van mijn ervaring als jurist en advocaat, maar ook mijn ervaring als bestuurder, onderzoeker en pleittrainer.

Tijdens en na de studie Rechtsgeleerdheid heb ik drie jaar als pleittrainer gewerkt op Tilburg University, waar ik studenten leerde om met overtuiging te pleiten voor de rechtbank. Om mijn voorliefde voor het pleiten voort te zetten, heb ik als advocaat bewust gekozen voor een procespraktijk. Daarnaast heb ik in samenwerking met professor Van Kalmthout juridisch onderzoek verricht in het internationaal recht naar de verschillende schendingen van het EVRM. Ook ben ik de auteur van het door Wolf Legal Publishers uitgegeven boek: “Compendium Huurrecht”, dat door juristen en leken wordt gebruikt als leidraad voor het huurrecht.

Omdat ik laagdrempelig contact en toegankelijke juridische hulpverlening belangrijk vind, ben ik sinds 2008 als vrijwilliger werkzaam bij Rechtswinkel Best. Eerst als Juridisch Medewerker en nadien in zowel het Bestuur als de Raad van Toezicht als voorzitter. Daar adviseer en controleer ik op beleidsniveau het reilen en zeilen van de Rechtswinkel. 

In het dagelijks leven ben ik actief in het sportklimmen en boulderen, waar ik de uitdaging vind in het presteren onder druk, analyseren van de opties om hoger te komen en het tactisch gebruik van kracht en uithoudingsvermogen. Inmiddels ben ik in deze sport doorgegroeid tot een gecertificeerd Sportkliminstructeur.

Met mijn brede achtergrond in zowel de juridische praktijk als in het juridisch onderzoek, kan ik realistische verwachtingen scheppen en met overtuiging adviseren en procederen, binnen en buiten de rechtszaal.