Derdengelden Vong Advocaat

Vong Advocaat heeft geen stichting derdengelden ter beschikking tengevolge waarvan Vong Advocaat geen derdengelden kan ontvangen.


Rijen, oktober 2021