advocaat strafrecht tilburg verhoor

ADVOCAAT STRAFRECHT

Als advocaat strafrecht verleen ik eerste hulp bij aanhouding & verdenking. De juiste strategie bepalen voor het verhoor? De zitting voorbereiden aan de hand van het bewijs van Justitie? In elke fase zorg ik voor de beste verdediging!

Advocaat Strafrecht in Tilburg en omstreken 

Aangehouden op verdenking van een strafbaar feit? Gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen. Met meer dan acht jaar ervaring achter de hand zet ik alle middelen in om jou te verdedigen.

Strafrecht is een rechtsgebied waar je hopelijk weinig mee te maken zult hebben. Toch kan het voorkomen dat je onverhoopt hulp nodig hebt op dit gebied. Strafbare feiten verschillen natuurlijk in ernst, maar in elke zaak is het advies om in een zo vroeg mogelijk stadium juridisch advies in te winnen. 

Ik kan je bij elk strafrechtelijk probleem van dienst zijn. Of je nog op verhoor moet komen bij de politie of bijstand wenst tijdens het verhoor, tot en met de zitting bij de rechtbank zal ik je stap voor stap door de strafprocedure loodsen. Ook zal ik jou op elk moment voorzien van uitleg en met jou de te volgen strategie doornemen.


Mijn expertises in het strafrecht zijn:


Moord- en doodslag;

Diefstal;

Inbraak;

Overval;

Openlijke geweldpleging;

Mishandeling;

Zedenzaken;

Bedreiging;

Hennepkwekerij;

Oplichting;

Verkeerszaken (Wegenverkeerswet);

Drugszaken (Opiumwet);

Wapenbezit, wapenhandel (Wet wapens munitie).


Belangrijke onderwerpen en begrippen


Hieronder heb ik een aantal van de belangrijkste onderwerpen en begrippen in het strafrecht kort uitgelegd. Staat jouw vraag of onderwerp er niet tussen? Check dan de veelgestelde vragen in het strafrecht.


Aanhouding;

Piketadvocaat;

Zwijgrecht;

Consultatierecht;

Inverzekeringstelling;

Bewaring;

Dagvaarding;

Politierechter;

Meervoudige Kamer;

Straf.


Aanhouding


Wanneer je wordt verdacht van een strafbaar feit, kun je worden aangehouden, en naar een plaats van verhoor worden geleid. Een aanhouding is ingrijpend en is daarom strikt gebonden aan wettelijke termijnen en regels. Na jouw aanhouding dien je zo snel mogelijk voor de (hulp)officier van justitie te worden geleid. Je wordt opgehouden voor onderzoek voor in principe maximaal 18 uur.


Piketadvocaat


Wanneer je wordt aangehouden, heb je het recht om een advocaat te raadplegen. Elke dag heeft een andere advocaat dienst om aangehouden verdachten te bezoeken op het politiebureau. Dit is de zogenaamde piketadvocaat. Bij aanhouding krijgt de piketadvocaat een melding van de politie. Hij is degene die jou komt bezoeken, tenzij je aangeeft dat je een eigen advocaat hebt, de zogenaamde voorkeursadvocaat. De rechtsbijstand wordt van overheidswege gefinancierd en is daarom gratis.


Zwijgrecht


Na jouw aanhouding ben je niet verplicht een verklaring af te leggen. Een ieder is wel bekend met het zwijgrecht. In veel gevallen is het beter een beroep te doen op je zwijgrecht. Dit kan met meerdere zaken te maken hebben. Een reden is bijvoorbeeld dat je wil wachten met het afleggen van een verklaring tot het onderzoek van de politie is afgerond. Je kunt dan kennis nemen van het bewijs dat de politie tegen jou verzameld heeft. Doorgaans betekent het beroep op het zwijgrecht dat je wel langer in voorarrest zit, zodat het goed is hierover advies te vragen aan je advocaat.


Consultatierecht


Als je bent aangehouden, heb je recht om voorafgaand aan het verhoor door de politie gratis een (piket)advocaat te raadplegen. Je geeft de politie dan aan dat je van je consultatierecht gebruik wilt maken. Een advocaat vertelt je wat je rechten zijn op het moment van aanhouding. Doorgaans spreek je met je advocaat ook de redenen van aanhouding door, zodat je advocaat jou kan zeggen wat je te wachten staat. Ook kan hij adviseren of je bijvoorbeeld beter een beroep op je zwijgrecht kunt doen. Je gaat dan beter voorbereid het politieverhoor in. Gedurende het verhoor heb je eveneens recht op bijstand van een advocaat. 


Inverzekeringstelling


Als de politie je na het ophouden voor onderzoek langer wenst vast te houden, moet je in verzekering worden gesteld. Dit is echter niet voor alle strafbare feiten toegestaan. Bepaalde misdrijven en overtredingen zijn uitgesloten. De inverzekeringstelling gebeurt doorgaans door een hulpofficier van justitie (een daarvoor gekwalificeerde agent), maar vaak in overleg met de Officier van Justitie. De inverzekeringstelling geldt in principe voor maximaal drie dagen. Bij inverzekeringstelling heb je wederom recht je advocaat te raadplegen.


Bewaring


Als de Officier van Justitie jou na de inverzekeringstelling van drie dagen nog langer wil vasthouden, wordt je voor een rechter (de rechter- commissaris) geleid voor een vordering tot bewaring. Een vordering tot bewaringstelling wordt meestal bij de ernstigere strafbare feiten gevorderd.  Sowieso is de bewaring in het strafrecht alleen toegestaan als je wordt verdacht van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Ook moet er sprake zijn van zogenaamde ernstige bezwaren. Ernstige bezwaren betekent dat er sprake moet zijn van een stevige verdenking, dus meer dan alleen een vermoeden. Daarnaast moeten er gronden zijn om je langer vast te houden. De officier van justitie draagt deze gronden voor en de rechter-commissaris bepaalt uiteindelijk of deze gronden aanwezig zijn. 


Dagvaarding


Wanneer je verdacht wordt van een strafbaar feit en het Openbaar Ministerie tot vervolging wenst over te gaan, ontvang je thuis een dagvaarding. De dagvaarding vermeldt de datum waarop je in de rechtbank dient te verschijnen, alsmede het strafbare feit dat jou ten laste wordt gelegd (tenlastelegging). Neem gelijk contact op met je advocaat nadat je een dagvaarding hebt ontvangen. De zittingsdatum is vaak kort dag, zodat een goede voorbereiding anders wordt bemoeilijkt. Jouw advocaat vraagt vervolgens het dossier op bij de rechtbank en zal samen met jou de zaak  voorbereiden.


Politierechter


Wanneer de Officier van Justitie jou voor een strafbaar feit wenst te vervolgen en de zaak eenvoudig van aard is, wordt je doorgaans gedagvaard om voor de politierechter te verschijnen. De politierechter kan maximaal een gevangenisstraf van een jaar opleggen. De zaak wordt gelet op de eenvoud, gelijk afgedaan. Dit betekent dat er aan het einde van de zitting gelijk uitspraak wordt gedaan en je weet waar je aan toe bent. Natuurlijk staat tegen de beslissing wel hoger beroep open.


Meervoudige Kamer


Wanneer de zaak ernstiger van aard is en niet zo eenvoudig, wordt je gedagvaard om voor de Meervoudige Kamer te verschijnen. Hier zijn drie rechters die jouw zaak bekijken. Dit kan nogal intimiderend zijn, maar het waarborgt tegelijkertijd dat jouw zaak met uiterste zorg en inzicht wordt behandeld. Na sluiting van het onderzoek wordt binnen 14 dagen uitspraak gedaan. Het vonnis vermeldt de motivering van de rechters van hun beslissing. Indien je het hier niet mee eens bent, kun je na overleg met je advocaat ervoor kiezen om in hoger beroep te gaan.


Straf


De rechter kan verschillende straffen opleggen. Hij houdt daarbij rekening met jouw persoonlijke omstandigheden. Jouw advocaat brengt de belangrijke zaken onder de aandacht van de rechter. In hoofdlijn kunnen de volgende straffen worden opgelegd: de geldboete, de taakstraf of de gevangenisstraf. De wet bepaalt voor elk strafbaar feit de maximum straf. Straffen kunnen daarnaast voorwaardelijk of onvoorwaardelijk worden opgelegd. Slechts een onvoorwaardelijke straf wordt direct ten uitvoer gelegd.


Bel gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek is altijd gratis en wanneer je in aanmerking komt voor een toevoeging (door de overheid gefinancierde rechtsbijstand) op basis van je inkomen, zal ik jou op toevoegingsbasis bijstaan. Indien je niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan sta ik je bij aan de hand van mijn uurtarief. Afhankelijk van je zaak, kan ik eventueel met jou prijsafspraken maken.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?