Geen arbeid, toch loon
10 maart 2024 
1 min. leestijd

Geen arbeid, toch loon

De werkgever is verplicht om loon te betalen aan de werknemer, ook als de werknemer de arbeid niet of slechts gedeeltelijk heeft verricht. Uit artikel 7:628 lid 1 BW blijkt namelijk dat als een werknemer de arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen, het loon alsnog moet worden betaald. Dit kan worden gezien als een risicoverdeling tussen werkgever en werknemer. In veel situaties valt deze verdeling in het nadeel van de werkgever uit.

Onbetaald verlof in plaats van een doorbetaling tijdens ziekte?

Zo is er eind vorig jaar een zaak geweest tussen een werknemer die aan de werkgever aangaf dat het slecht ging met haar gezondheid en daardoor moeite had met werken. De werkgever stelde zich op het standpunt dat de werknemer zich niet ziek had gemeld. Tussen werknemer en werkgever was afgesproken dat werknemer onbetaald verlof zou opnemen om te herstellen en tot rust te komen. Uit Whatsappberichten en gespreksverslagen bleek dat de werkgever al lange tijd bekend was met de gezondheidsproblemen van werknemer en de wens van werknemer. De constructie van het laten opnemen van onbetaald verlof in plaats van een doorbetaling tijdens ziekte kon echter niet door de beugel.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde dat ook wanneer de werknemer niet zou hebben aangegeven dat zij ziek was of dat zij ziek gemeld wenste te worden, het op de weg van de werkgever, als goed werkgever, had gelegen om gezien de indicaties van arbeidsongeschiktheid over te gaan tot een ziekmelding. Of in elk geval advies in te winnen bij de betreffende arbodienst. Door de kantonrechter werd daarom geoordeeld dat de in artikel 7:628 BW impliciet verwoorde risicoverdeling in het nadeel van de werkgever uitviel. De geanonimiseerde uitspraak is op rechtspraak.nl gepubliceerd (ECLI:NL:RBZWB:2023:9358).

Conclusie

Dus zelfs als een werknemer zich niet ziek heeft gemeld moet een werkgever in bepaalde situaties uit zichzelf overgaan tot een ziekmelding. Het als werkgever oordelen of een werknemer al dan niet ziek is wordt onder geen beding geaccepteerd. Ziekte is nu eenmaal een oorzaak van het niet verrichten van arbeid die in de redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen.

Wil je weten wat je in jouw specifieke situatie het beste kan doen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Je kan mij bellen, mailen of Whatsappen.

Over de schrijver
Natuurlijk verwacht je geen problemen of conflicten. Maar als het fout gaat wil je voorbereid zijn. Daarom help ik jou zowel in het voorkomen van problemen als in het oplossen van de problemen die al zijn ontstaan. Bel, mail of app mij gerust. Of het gaat om juridische advies, een snelle check of procederen, even vrijblijvend sparren is altijd mogelijk.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?