Incasso | Wat te doen bij wanbetalers
16 oktober 2021 
3 min. leestijd

Incasso | Wat te doen bij wanbetalers

Wanbetalers en incasso. Als ondernemer wil je er liever niet mee te maken hebben. Dit omdat het niet alleen financiële sores oplevert, maar ook negatieve energie, ergernis en verstoring van je bedrijfsactiviteiten. Maar wat kun je aan incasso doen als er niet wordt betaald?

Beslag laten leggen?

Vaak denken ondernemers gelijk aan het laten leggen van beslag door de deurwaarder. Dit is echter pas mogelijk als er een vonnis/uitspraak van de rechter is. Je zal voor de incasso dus toch het traject van de rechtbank moeten doorlopen.

Ben je bang dat de wanbetaler geld weg gaat sluizen of straks het geld op is? Dan kun je eventueel via een advocaat een zogenaamd conservatoir beslag laten leggen, zodat je zeker weet dat er na de procedure geld te halen is bij de wanbetaler. Of dit verstandig is om in jouw geval te doen kun je het beste overleggen met je advocaat.

Wat is de standaard procedure bij de rechtbank in het geval van een incasso?

Het voortraject

Allereerst kun je de wanbetaler een sommatiebrief sturen waar je tot voldoening van je factuur sommeert met wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. Vergeet daarin niet, voor zover je dat nog niet hebt gedaan, de wanbetaler in die brief gebreke te stellen en aan te geven dat hij/zij zijn of haar deel van de gemaakte afspraken niet is nagekomen. Hierbij geef je diegene nog een laatste kans om zijn of haar verplichtingen binnen een redelijke termijn na te komen. Wees duidelijk en concreet in wat je wil in de brief. Zeg dus niet “ik wil dat je je binnen 15 dagen aan de afspraak houdt”, maar “ik sommeer je om het verschuldigde bedrag van € 5.000,00 binnen 15 dagen op onderstaande bankrekeningnummer over te maken”. Benoem in je brief dat wanneer er binnen de door jou gegeven redelijke termijn geen betaling komt, de schuldenaar in verzuim is.

Dagvaarden

Komt er alsnog geen betaling? Dan staat het je vrij om ter incasso de wanbetaler te dagvaarden. Tot een bedrag van € 25.000,– kun je dit zelf doen en bij hogere bedragen is een advocaat verplicht.  De wanbetaler wordt dan via een door jou of een advocaat opgestelde dagvaarding opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding wordt door jou of je advocaat eerst naar een deurwaarder gestuurd, die de dagvaarding aan de wanbetaler betekend. Dit is niets anders dan dat de dagvaarding op een formele wijze door de deurwaarder aan de wanbetaler wordt bezorgd. Vervolgens stuurt de deurwaarder de dagvaarding naar jou of je advocaat terug en stuur je deze door naar de rechtbank. De procedure wordt dan formeel opgestart.

Reactie van de wanbetaler

Op de dag waarop de wanbetaler is gedagvaard, kunnen er twee dingen gebeuren: de wanbetaler verschijnt of hij verschijnt niet. Als hij niet verschijnt, wordt er een verstekvonnis gewezen. Verschijnt hij wel, dan zal de wanbetaler een termijn worden gegeven voor een zogenaamde conclusie van antwoord. Dit is een schriftelijke reactie c.q. verweer op de vordering van de dagvaarding.

De zitting

Na de conclusie van antwoord komt er een zitting waarbij de rechter van beide partijen een toelichting op de zaak wil horen. Eventueel kan de rechter een voorlopig oordeel geven over de kwestie en partijen in de gelegenheid te stellen in de gang van de rechtbank te bezien of nog een (betalings-)regeling in onderling overleg kan worden getroffen. Komen partijen er samen uit, dan zal de afgesproken regeling worden vastgelegd in een proces-verbaal. Als de wanbetaler die regeling niet nakomt, kan de deurwaarder alsnog aan de hand van dat proces-verbaal tot beslag overgaan.

Komen de partijen er niet uit? Dan zal de rechter een vonnis wijzen. Dat kan zijn een eindvonnis, maar ook een tussenvonnis. Bij een tussenvonnis kan hij bijvoorbeeld een bewijsopdracht geven, een bezichtiging ter plaatse, een getuigenverhoor gelasten en/of beslissen tot een deskundigenbericht. Vervolgens zal een eindvonnis worden gewezen. Aan de hand van dat eindvonnis kun je de deurwaarder beslag laten leggen bij de wanbetaler.

Waarom een advocaat en geen jurist of incassobureau?

Wat ik hierboven heb omschreven is een globaal overzicht van hoe een procedure bij een incassovordering eruit ziet. Natuurlijk zitten daar nogal wat haken en ogen aan. Daarom is het altijd verstandig om een advocaat in te schakelen met proceservaring. Advocaten moeten zich continu aan de kwaliteitsregels en toezichtregels van de Orde van Advocaten houden en zowel een universitaire masteropleiding als een beroepsopleiding + advocatenstage van drie jaar voltooien, voordat zij zich advocaat mogen noemen. Daarnaast hebben advocaten de bevoegdheid om conservatoir beslag te leggen (dus vóór de procedure al) en te procederen bij bedragen boven de € 25.000,–.

Daartegenover staat dat iedereen een incassobureau kan starten, met of zonder juridische kennis. Juristen hebben doorgaans meer kennis van de wet, maar ook een jurist is geen beschermde titel. Iedereen mag zich jurist noemen zonder de vereiste vooropleidingen of praktijkkennis.  Incassobureaus en juristen staan verder niet onder enig toezicht en hebben geen bijzondere bevoegdheden.

Ook voor een ogenschijnlijk eenvoudige incasso is het dus verstandig om een advocaat in te schakelen. Twijfel je over de kosten en wil je vrijblijvend sparren over jouw incasso? Bel of mail vrijblijvend.

Over de schrijver
Natuurlijk verwacht je geen problemen of conflicten. Maar als het fout gaat wil je voorbereid zijn. Daarom help ik jou zowel in het voorkomen van problemen als in het oplossen van de problemen die al zijn ontstaan. Bel, mail of app mij gerust. Of het gaat om juridische advies, een snelle check of procederen, even vrijblijvend sparren is altijd mogelijk.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?