Ontslag op staande voet geven. Hoe pak je dat aan?
16 oktober 2021 
2 min. leestijd

Ontslag op staande voet geven. Hoe pak je dat aan?

Als ondernemer wil je samen met je medewerkers het bedrijf op de kaart zetten. Een hecht en sterk team zal al snel leiden tot mooie resultaten. Maar wat als er één van je werknemers iets doet dat absoluut niet door de beugel kan? Diefstal van geld uit de kassa, frauderen, seksuele intimidatie en andere (strafbare) feiten kunnen redenen zijn om je werknemer op staande voet te ontslaan. Maar hoe pak je een ontslag op staande voet aan?

Bij een ontslag op staande voet moet je aan de volgende drie strenge eisen voldoen:

1. Een dringende reden;

2. Onverwijld opzeggen;

3. De mededelingseis.

De dringende reden voor ontslag op staande voet

Allereerst de dringende reden. Dit is waarom je het ontslag op staande voet geeft. Er is geen duidelijke ondergrens aan te geven voor wanneer een reden dringend genoeg is. Een rechter zal altijd alle omstandigheden mee laten wegen, waardoor de rechtspraak in het arbeidsrecht op het gebied van ontslag op staande voet heel divers is. De ene keer is een diefstal wel voldoende voor ontslag op staande voet en de andere keer weer niet. Het voorbeeld van een werknemer van de Action die een goedkoop plastic tasje van 0,03 cent meeneemt is inmiddels een berucht voorbeeld van een ontslag op staande voet wegens diefstal die de kantonrechter heeft vernietigd. Dus niet alle diefstallen worden als een dringende reden gezien. Belangrijk is ook het beleid van een organisatie, hoe strikt dit beleid wordt gehandhaafd en eventuele eerdere waarschuwingen.

Ook weegt mee hoe een werknemer functioneert, de duur van het dienstverband, leeftijd, kansen op de arbeidsmarkt en andere persoonlijke omstandigheden.

Onverwijld opzeggen

Je bent er wel van overtuigd dat de reden dringend genoeg is, maar je besluit om even de situatie aan te kijken en wacht met het geven van het ontslag op staande voet. Dat is dus een fout. Je moet met spoed handelen. Daarbij mag je natuurlijk wel eerst juridisch advies inwinnen en bewijsmateriaal verzamelen, maar dat moet dus allemaal snel gebeuren en je moet kunnen beargumenteren waarom dat onderzoek nodig was.

Mededelingseis

Aan de werknemer moet je snel de dringende reden mededelen, zodat hij of zij er ook op kan reageren in het kader van hoor en wederhoor. Vervolgens geef je, met onderbouwing, het ontslag op staande voet en bevestig je dit per aangetekende brief. Let hierbij goed op dat als de zaak voor de rechter komt, de rechter alleen zal beoordelen of de dringende reden die je hebt medegedeeld aan de werknemer wordt beoordeeld. Je kunt dus niet bij de rechtszaak het ontslag op staande voet achteraf aanvullen met andere redenen of aanvullende zaken aanhalen. Het is daarom belangrijk om je mondelinge en schriftelijke mededeling goed te formuleren en daarbij ook aan te geven dat als er meerdere redenen zijn, deze afzonderlijk en in onderlinge samenhang tot het ontslag op staande voet leiden.

Conclusie

Een ontslag op staande voet is een uiterste middel. De werknemer zit dan zonder loon en kan geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Een rechter zal daarom altijd kritisch en streng kijken naar de gang van zaken. Vraag daarom altijd vooraf een advocaat om juridisch advies en laat daarnaast de bevestigingsbrief controleren.

Over de schrijver
Natuurlijk verwacht je geen problemen of conflicten. Maar als het fout gaat wil je voorbereid zijn. Daarom help ik jou zowel in het voorkomen van problemen als in het oplossen van de problemen die al zijn ontstaan. Bel, mail of app mij gerust. Of het gaat om juridische advies, een snelle check of procederen, even vrijblijvend sparren is altijd mogelijk.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?