Arbeidsongeschiktheid

De situatie waarin een werknemer niet in staat is om zijn of haar werk uit te voeren als gevolg van ziekte, letsel of een handicap. Arbeidsongeschiktheid kan tijdelijk of permanent zijn.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?