Arbeidsovereenkomst

Een juridisch bindende overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de rechten en plichten van beide partijen met betrekking tot de arbeidsrelatie worden vastgelegd.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?