Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Een schriftelijke overeenkomst tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties, waarin afspraken worden gemaakt over arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, werktijden, verlof en andere arbeidsomstandigheden.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?