advocaat loonvordering

Advocaat arbeidsrecht legt uit: loon wordt niet betaald? Wat te doen?

Als advocaat arbeidsrecht krijg ik veelal te maken met loonvorderingen. Dat is ook niet gek, nu in het arbeidsrecht de betaling van loon centraal staat als een essentieel onderdeel van de arbeidsrelatie. Het niet ontvangen van het verdiende loon kan leiden tot financiële problemen en stress voor werknemers. Gelukkig zijn er juridische maatregelen en stappen die je als werknemer kan nemen als je loon niet wordt betaald.

1.    Controleer je arbeidsovereenkomst en de loonstroken: Begin met het controleren van de arbeidsovereenkomst en loonstroken om ervoor te zorgen dat er geen misverstanden zijn over het afgesproken loon, de betalingsfrequentie en eventuele inhoudingen. Dit dient als basis om te beoordelen of er sprake is van niet-betaling.

2.    Neem contact op met je werkgever: Als het loon niet is betaald op de afgesproken datum, neem dan direct contact op met je werkgever om het probleem aan te kaarten. Geef hen de kans om het probleem op te lossen en probeer een open communicatie te behouden.

3.    Schriftelijke formele ingebrekestelling: Als de werkgever niet reageert of weigert het loon te betalen, stel dan een schriftelijke formele ingebrekestelling op. Hierin beschrijf je duidelijk de situatie, vermeld je het verschuldigde bedrag en geef je een redelijke termijn (bijvoorbeeld 14 dagen) voor betaling.

4.    Raadpleeg een arbeidsrechtadvocaat: Als de werkgever nog steeds weigert te betalen, zoek dan juridisch advies bij een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat. De advocaat arbeidsrecht kan je helpen bij het begrijpen van je rechten, de geldende wetgeving en mogelijke juridische stappen die je kunt nemen.

Op grond van artikel 7:627 van het Burgerlijk Wetboek is een werkgever verplicht om je loon, vakantiegeld en wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen conform de overeenkomst door te betalen tot einde contractsdatum. Artikel 7:628 lid 1 BW geeft een werknemer recht op loon, ook als de werknemer de arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht. Met andere woorden: een werkgever is, ook als de werknemer geen arbeid verricht, gehouden loon te betalen. 

Als je werkgever je loon niet op tijd betaalt, dan heb je het recht om een wettelijke verhoging tot maximaal 50% te eisen (artikel 7:625 BW). Een rechter wijst van de 50% vaak maar een deel toe, maar het is wel een manier om druk te zetten op tijdige betaling van het loon. 

Wordt je loon niet op tijd betaald en wil je een loonvordering instellen? Neem dan vrijblijvend contact op met Vong Advocaat. Je kan mij bellen, mailen of Whatsappen.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?