Advocaat onrechtmatige daad tilburg

Advocaat arbeidsrecht legt uit: wat is een vaststellingsovereenkomst en verschilt dit van een beëindigingsovereenkomst?

Verschil vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

In het arbeidsrecht merk ik als advocaat vaak dat de termen "vaststellingsovereenkomst" en "beëindigingsovereenkomst" door elkaar worden gebruikt. De twee termen verschillen echter van elkaar. In artikel 7:900 lid 1 BW staat dat een vaststellingsovereenkomst een overeenkomst is die partijen sluiten om een onzekerheid of een geschil over wat 'tussen hen rechtens geldt' te beëindigen of te voorkomen. Dit hoeft dan niet over een arbeidsovereenkomst of arbeidsconflict te gaan (in het familierecht of handelsrecht worden bijvoorbeeld ook vaststellingsovereenkomsten gemaakt). De term vaststellingsovereenkomst is dus een breed begrip en wettelijk gedefineerd. 

Het belangrijkste aspect van een vaststellingsovereenkomst is dat deze moeilijk ongedaan kan worden gemaakt.  Als een vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld in strijd blijkt te zijn met een bepaling in het wetboek, dan is dat geen reden om een vaststellingsovereenkomst ongedaan te maken. Tenzij er sprake is van een schending van de goede zeden of de openbare orde (artikel 7:902 BW). 

Kort gezegd: van een vaststellingsovereenkomst kom je moeilijk af.

Een beëindigingsovereenkomst heeft niet dezelfde eigenschappen als die van een vaststellingsovereenkomst. Van een beëindigingsovereenkomst kom je makkelijker af. Wat in een beëindigingsovereenkomst echter vaak staat is dat partijen de beëindigingsovereenkomst als een vaststellingsovereenkomst beschouwen. Zo wordt een beëindigingsovereenkomst alsnog een vaststellingsovereenkomst (en kom je er dus moeilijk vanaf). De twee termijn zijn echter geen synoniemen.  

Wat is een beëindigingsovereenkomst

Een beëindigingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin zij afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het wordt vaak gebruikt als alternatief voor een formele ontslagprocedure.

In een vaststellingsovereenkomst worden verschillende zaken geregeld, waaronder:

1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst: De overeenkomst specificeert de datum waarop de arbeidsovereenkomst, op initiatief van werkgever, met wederzijds goedvinden wordt beëindigd;

2. Financiële afspraken: De overeenkomst regelt de financiële aspecten van de beëindiging, zoals de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding en de uitbetaling van openstaande posten zoals vakantiegeld, bonussen of andere vergoedingen.

3. Een eventuele vrijstelling van werk en opzegtermijn: De overeenkomst kan bepalen dat de werknemer vrijgesteld is van werk gedurende een bepaalde periode en houdt, als het goed is, rekening met de opzegtermijn.

4. Eventuele geheimhouding of non-disclosure: De overeenkomst kan bepalingen bevatten met betrekking tot vertrouwelijkheid en het niet openbaar maken van bedrijfsinformatie.

5. Afspraken over referenties: Er kunnen afspraken in staan over hoe referenties worden verstrekt (een neutrale of positieve referentie).

6. Afspraken over het concurrentiebeding: Als er een concurrentiebeding bestaat, kan de overeenkomst bepalingen bevatten over de geldigheid of eventuele afwijkingen van het concurrentiebeding.

De werknemer mag de beëindigingsovereenkomst zonder opgave van reden schriftelijk ontbinden binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst is getekend. Het is gebruikelijk dat de werknemer juridisch advies inwint voordat hij of zij een beëindigingsovereenkomst ondertekent om ervoor te zorgen dat de belangen van de werknemer adequaat worden beschermd, vooral omdat de werknemer afstand doet van het recht om verdere juridische stappen te ondernemen met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

Wil je meer weten over de beëindigingsovereenkomst of de vaststellingsovereenkomst of wat je in jouw specifieke situatie het beste kan doen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Je kan mij bellen, mailen of Whatsappen.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?