Bedreiging | Straffen en Verweer
02 april 2022 
1 min. leestijd

Bedreiging | Straffen en Verweer

Bedreiging is een veelvoorkomend misdrijf. De straffen variëren van een geldboete tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Hoewel iedereen weet wat met de term bedreiging wordt bedoeld, kan de juridische kwalificatie nog wel eens het verschil maken tussen een vrijspraak en een veroordeling.

Wanneer is er juridisch gezien sprake van bedreiging?

Bij bedreiging staat angst, de vrees, centraal. De wet en de rechtspraak geven aan dat er sprake is van bedreiging wanneer de verdachte deze angst/vrees teweeg wil brengen. Juridisch gezien is die wil er als er een aanmerkelijke kans is dat er angst teweeg wordt gebracht door het handelen van de verdachte en de verdachte die kans ook daadwerkelijk aanvaard. Bij het slachtoffer moet wel de redelijke vrees kunnen ontstaan dat hetgeen waarmee wordt gedreigd, ook daadwerkelijk kan gebeuren. Een laatste eis is dat het slachtoffer ook daadwerkelijk weet heeft van de bedreiging. De bedreiging moet die persoon dus bereiken.

Welke straffen staan er op bedreiging?

De rechtbanken hebben richtlijnen ontwikkeld voor veelvoorkomende strafbare feiten, zo ook voor bedreiging. De richtlijnen zijn als volgt:

-    Eenvoudige (verbale) bedreiging € 250,--;

-    Tonen van slag- of stootwapen:  40 uur taakstraf;

-    Tonen van steekwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp:  60 uur taakstraf;

-    Tonen van (nep)vuurwapen: 4 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk;

-    Inrijden op persoon: 4 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk.

De straffen zijn dus afhankelijk van meerdere factoren zoals in de omschrijvingen is terug te zien.  Als het feit is begaan hulpverleners, zoals politieagent, BOA’s, ambulancemedewerkers, verpleegkundigen, brandweer, buschauffeurs of machinisten, dan kunnen de in de richtlijnen genoemde straffen worden verhoogd met 33% tot 100%.

Er zijn daarnaast strafverzwarende omstandigheden, die onder andere kunnen zijn:

- agressie in het verkeer;

- bedreiging tijdens evenementen (inclusief voetbalwedstrijden);

- huiselijk geweld.

Advocaat bij beschuldiging van bedreiging

De officier van justitie moet aan de hand van de juridische omschrijving van bedreiging bewijzen dat er sprake is van een strafbaar feit. In veel zaken worden er getuigenverklaringen of camerabeelden, gebruikt als bewijs. Een ervaren advocaat op het gebied van het strafrecht zal hier natuurlijk kritisch naar kijken en eventueel met een eigen onderzoek komen.

In alle gevallen is het belangrijk dat je wordt bijgestaan door een goede advocaat, die samen met jou het strafdossier analyseert en kijkt naar de mogelijkheden voor een vrijspraak.

Over de schrijver
Natuurlijk verwacht je geen problemen of conflicten. Maar als het fout gaat wil je voorbereid zijn. Daarom help ik jou zowel in het voorkomen van problemen als in het oplossen van de problemen die al zijn ontstaan. Bel, mail of app mij gerust. Of het gaat om juridische advies, een snelle check of procederen, even vrijblijvend sparren is altijd mogelijk.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?