Officier van Justitie

De officier van justitie staat namens het Openbaar Ministerie in de zittingszaal en heeft de leiding over het opsporingsonderzoek in strafzaken. De officier van justitie is degene die beslist of de zaak voor de rechter wordt gebracht of wordt geseponeerd. Dit zal uiteraard afhangen van de resultaten van het politieonderzoek. De officier kan ook beslissen om de verdachte een strafschikking aan te bieden. Bij een strafzitting zal de officier van justitie in een requisitoir aangeven welke feiten naar zijn mening bewezen moeten worden verklaard en welke straffen of maatregelen daarvoor moeten worden opgelegd. 

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?