Inverzekeringstelling

Als de politie je na het ophouden voor onderzoek langer wenst vast te houden, moet je in verzekering worden gesteld. Dit is echter niet voor alle strafbare feiten toegestaan. Bepaalde misdrijven en overtredingen zijn uitgesloten. De inverzekeringstelling gebeurt doorgaans door een hulpofficier van justitie (een daarvoor gekwalificeerde agent), maar vaak in overleg met de Officier van Justitie. De inverzekeringstelling geldt in principe voor maximaal drie dagen. Bij inverzekeringstelling heb je wederom recht je advocaat te raadplegen.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?