dagvaarding politierechter advocaat

Wat moet ik doen als ik een dagvaarding krijg?

Wanneer je verdacht wordt van een strafbaar feit en het Openbaar Ministerie tot vervolging wenst over te gaan, ontvang je thuis een dagvaarding. De dagvaarding vermeldt de datum waarop je in de rechtbank voor de politierechter of de meervoudige strafkamer moet te verschijnen. Ook wordt het strafbare feit dat jou ten laste wordt gelegd omschreven in de tenlastelegging. 

Omdat je zelf het strafdossier niet hebt en dus ook niet het bewijs van justitie onder de loep kan nemen, weet je in principe niet wat is gezegd in de aangifte en of er getuigen of beelden zijn. Ook kun je zelf geen onderzoekswensen naar voren brengen, zoals het laten oproepen van je eigen getuigen. Neem daarom altijd snel  contact op met een advocaat nadat je een dagvaarding hebt ontvangen. De zittingsdatum is vaak kort dag, zodat een goede voorbereiding anders wordt bemoeilijkt. De advocaat vraagt vervolgens het dossier op bij het openbaar Ministerie en zal samen met jou het bewijs doornemen. Daar waar nodig zal worden gekeken naar het oproepen van getuigen, (video)beelden en andere onderzoekswensen. Zo kun je de zitting en de verdediging maximaal voorbereiden.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?