Uitleg van de meest voorkomende vragen, begrippen en procedures in het strafrecht.

Artikelen in Strafrecht | procedures en begrippen

Wat is een piketadvocaat?
Wanneer je wordt aangehouden, heb je recht om een advocaat te raadplegen. Elke...
Wat is aanhouden / een aanhouding?
De bekende aanhouding door de politie is het vasthouden of gevangen zetten van...
Wat is een advocaat-generaal (de AG)?
Een advocaat-generaal, ook wel de AG genoemd, is in feite de officier van...
Wat is en doet een politierechter?
In lichtere strafzaken waarin niet meer dan één jaar...
Wat is een OM-zitting?
Een OM-zitting is een zitting waar je tegenover een officier van justitie komt...
Zwijgrecht
Na jouw aanhouding ben je niet verplicht een verklaring af te leggen. Een ieder...
Inverzekeringstelling
Als de politie je na het ophouden voor onderzoek langer wenst vast te houden,...
Wat moet ik doen als ik een dagvaarding krijg?
Wanneer je verdacht wordt van een strafbaar feit en het Openbaar Ministerie tot...
Officier van Justitie
De officier van justitie staat namens het Openbaar Ministerie in de zittingszaal...
Werkstraf / taakstraf
Een werkstraf, ook wel vaak taakstraf genoemd, is een straf die de...
Verdachte
Een persoon over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit...
Diefstal
Diefstal is in artikel 310 Sr strafbaar gesteld. Juridisch gezien moet er sprake...
Politieverhoor | advocaat bij het verhoor
Schakel een advocaat strafrecht in!   Nadat er aangifte is gedaan kijkt de...
Verweren van de strafrechtadvocaat bij de voorlopige hechtenis: de bewaring
Als de Officier van Justitie jou na de inverzekeringstelling van drie dagen nog...
Advocaat wietplantage | wiet
Is een wietplantage bij jou thuis of in je bedrijfspand opgerold? Moet je op...
Meervoudige strafkamer
Bij de politierechter beslist één rechter over de zaak. De...