advocaat aangehouden politie

Verweren van de strafrechtadvocaat bij de voorlopige hechtenis: de bewaring

Als de Officier van Justitie jou na de inverzekeringstelling van drie dagen nog langer wil vasthouden, wordt je voor een rechter (de rechter- commissaris) geleid voor een vordering tot bewaring. Een vordering tot bewaringstelling wordt meestal bij de ernstigere strafbare feiten gevorderd.  Sowieso is de bewaring in het strafrecht alleen toegestaan als je wordt verdacht van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Ook moet er sprake zijn van zogenaamde ernstige bezwaren. Ernstige bezwaren betekent dat er sprake moet zijn van een stevige verdenking, dus meer dan alleen een vermoeden. Daarnaast moeten er gronden zijn om je langer vast te houden. De officier van justitie draagt deze gronden voor en de rechter-commissaris bepaalt uiteindelijk of deze gronden aanwezig zijn.

Gronden bewaring

Bewaring is alleen mogelijk bij deze gronden:

- Ernstig gevaar voor vlucht, bijvoorbeeld wanneer er geen vaste woon- of verblijfsplaats is in Nederland;

- Verdenking van een strafbaar feit waarop 12 jaar of meer maximum gevangenisstraf is gesteld en het tot maatschappelijke onrust zou leiden wanneer je als verdachte in vrijheid zou worden gesteld;

- Herhalingsgevaar van een strafbaar feit waarop een gevangenisstraf van 6 jaar of meer op staat, of een feit waardoor de veiligheid van de staat, of de gezondheid en veiligheid van personen of goederen in gevaar kan worden gebracht;

- Een eerdere veroordeling van minder dan 5 jaar geleden voor bedreiging, mishandeling, diefstal, verduistering, oplichting, vernieling, of heling;

- Collusiegevaar, het gevaar dat je het onderzoek gaat hinderen als je op vrije voeten bent door bijvoorbeeld getuigen te beïnvloeden of bepaalde bewijsmiddelen weg te werken.

Duur bewaring

De bewaring duurt maximaal 14 dagen. Binnen deze termijn verschijn je voor de raadkamer van de rechtbank, waar de officier van justitie een vordering heeft neergelegd voor de gevangenhouding van 30 tot 90 dagen. De raadkamer zal dan beoordelen of je nog langer vast moet zitten. Als je langer vast moet zitten zal dit in de vorm van de gevangenhouding zijn.

Wat kun je doen tegen de bewaring?

De advocaat kan bij de rechter-commissaris aan de hand van het dossier op meerdere verdedigingslinies verweer voeren. Als strafrechtadvocaat toets ik eerst of de aanhouding en inverzekeringstelling rechtmatig en volgens de regels zijn gegaan. Vervolgens wordt er verweer gevoerd tegen de ernstige bezwaren. Dit betekent dat aan de hand van wat in het dossier aan bewijs ligt, wordt aangegeven dat er geen sprake is van een voldoende stevige verdenking tegen de verdachte. Daarna zal in worden gegaan op de door de officier van justitie aangevoerde gronden. Als laatste zal ik als advocaat in overleg met de verdachte een verzoek tot schorsing indienen, waarbij de verdachte, vanwege zijn persoonlijke omstandigheden als bijvoorbeeld werk of school, onder voorwaarden naar huis mag.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?