Strafrecht verkeer advocaat

Ongeval in het verkeer - Wat voor straf krijg ik?

In het strafrecht kan je te maken krijgen met de Wegenverkeerswet (WVW). Dit is het geval wanneer je een ongeval met letsel veroorzaakt door bijvoorbeeld door rood te rijden, of te rijden onder invloed. De gevolgen voor het slachtoffer zijn vaak ingrijpend en de verdachte kan een zwaar strafproces tegemoet zien. 

Welke straffen kun je als verdachte verwachten? 

Dat hangt in veel gevallen samen met de mate van schuld aan het ongeval. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken of je onder invloed van alcohol of drugs hebt gereden. Daarnaast wordt gekeken naar de ernst van het letsel aan de zijde van het slachtoffer. Als laatste wordt beoordeeld welke categorie van schuld in de zaak van toepassing is. De rechtspraak onderscheidt hier in veelvoorkomende zaken een drietal categorieën, namelijk “aanmerkelijke schuld”, “ernstige schuld” en “zeer hoge mate van schuld”. Voor deze drie categorieën zijn oriëntatiepunten ontwikkeld als richtlijn. In het schema hieronder kun je zien welke straffen als richtlijn staan vermeld, waarbij het alcoholgebruik, de mate van schuld en het letsel leidend zijn. 

                               Advocaat Strafrecht Arbeidsrecht

Naast deze drie categorieën is er ook  de zwaarste categorie, namelijk “roekeloosheid” (bijvoorbeeld wegpiraterij en wegraces).  Voor roekeloosheid is slechts sprake in zeer uitzonderlijke gevallen. Daar zijn dan ook geen oriëntatiepunten voor ontwikkeld. 

Uiteraard zijn dit uiteindelijk slechts richtlijnen. Elke zaak is uniek en de rechtbank kan er dus van afwijken, zowel in het positieve als in het negatieve geval. Laat je daarom bijstaan door een strafrechtadvocaat met kennis van zaken. 

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?