advocaat zedenzaken

Verkrachting | wat zijn de straffen?

Verkrachting is het afdwingen (tot het ondergaan van) van seksuele handelingen door geweld of dreiging met geweld. Dit is vergelijkbaar met aanranding, met één groot verschil. Het Openbaar Ministerie moet voor verkrachting ook kunnen bewijzen de verdachte daadwerkelijk het lichaam van het slachtoffer is binnengedrongen. Zowel de dwang als het binnendringen moet bij verkrachting dus worden bewezen. Dit delict is dan ook zwaarder dan aanranding, reden waarom er een zwaardere straf op staat.

Wat zijn de straffen voor verkrachting?

De richtlijnen van de rechtbank (LOVS afspraken) geven 24 maanden gevangenisstraf  onvoorwaardelijk aan als straf voor verkrachting. Dit is echter slechts een richtlijn. Er kan in positieve en negatieve zin vanaf worden geweken, afhankelijk van de omstandigheden in de zaak. De volgende omstandigheden zijn dan relevant:

- Frequentie van de verkrachting, hoe vaak is het gebeurd?

- Duur van de verkrachting;

- Leeftijd slachtoffer;

- (Andere) bijzondere kwetsbaarheid slachtoffer;

- Bijzondere schadelijke gevolgen voor slachtoffer (bijv. ontmaagding, aanzienlijk geestelijk of lichamelijk letsel, besmettingsrisico);

- De ernst en mate van geweld;

- Aard van de gedraging (bijv. mindere ernst van de inbreuk op de integriteit, onverhoedse aanval);

- Recidive, zijn er eerdere veroordelingen voor zedenzaken?

- Meerdere daders;

- Bijzondere bedreigende en/of vernederende setting (bijv. vrijheidsbeneming, bedreigingen, anale penetratie, penetratie met voorwerpen);

- Misbruik overwicht en/of vertrouwen, bijvoorbeeld leidinggevende of verzorger;

- Relatiesfeer;

- Eerdere vrijwillige seksuele relatie dader/slachtoffer;

- Relevant eigen gedrag slachtoffer;

- Bijzondere negatieve gevolgen voor de verdachte.

Wil je een advocaat die weet welke factoren in jouw zaak relevant zijn voor de strafmaat? Neem dan vrijblijvend contact op met Vong Advocaat.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?