advocaat hennep tilburg

Hennepkwekerij | wat zijn de straffen?

Hennepkwekerij aangetroffen in woning of (bedrijfs)pand?

Een hennepkwekerij thuis of in een leegstaande ruimte opzetten kan lucratief klinken. Met het telen, bereiden en knippen van hennepplanten verwachten mensen vaak veel geld te verdienen. Maar als je gepakt wordt ben je wel meteen alles (en meer) kwijt. Dit kan je te wachten staan:

  • je huis en/of bedrijfspand wordt door de burgemeester gesloten;
  • de huur van je huurwoning of de hypotheek van je koopwoning wordt stopgezet;
  • de energiemaatschappij wil geld terugvorderen wegens diefstal van electiciteit;
  • de Belastingdienst komt met een navorderingsaanslag omdat er te weinig inkomsten zijn opgegeven;
  • sociale voorzieningen, zoals de bijstandsuitkering, worden teruggevorderd.

En dit is nog niet eens het strafrechtelijk traject. Want hoewel de bovenstaande gevolgen al behoorlijke sancties zijn, komen de geldboetes, taakstraffen en/of (voorwaardelijke) gevangenisstraffen daar nog bovenop. Ook komt Justitie eventueel met een ontnemingsvordering. Laat je dus goed informeren door een strafrechtadvocaat voordat je een verklaring bij de politie tijdens het verhoor aflegt. Er moet goed worden nagedacht over de strategie voor zowel de strafrechtelijke gevolgen als de nevengevolgen die hierboven zijn genoemd.

Wat zijn de straffen?

De straffen zijn afhankelijk van de hoeveelheid hennepplanten die zijn aangetroffen.  De richtlijnen van de rechtbank (LOVS afspraken) geven de volgende straffen aan:

  • 50 – 100 hennepplanten: € 1.000,-- geldboete;
  • 100 – 500 hennepplanten: 120 uur taakstraf + 1 maand gevangenisstraf onvoorwaardelijk;
  • 500 – 1000 hennepplanten 180 uur taakstraf + 2 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk.

Het oriëntatiepunt gaat uit van het min of meer bedrijfsmatig of in ieder geval met een zekere professionaliteit kweken van hennepplanten in ruimtes zoals een (woon)huis, loods of andere soortgelijke ruimte met als kennelijk doel de verkoop van de geoogste planten. Het betreft een verdachte die voor dit delict first offender is en die niet in het kader van een georganiseerd verband handelt. Uitgangspunt bij hantering van deze oriëntatiepunten is dat het financieel voordeel is/wordt ontnomen en dat apparatuur is/wordt verbeurdverklaard en/of onttrokken aan het verkeer. Dit oriëntatiepunt ziet niet mede op de diefstal van elektriciteit. Het oriëntatiepunt ziet op het aantal planten dat wordt aangetroffen. Als meerdere oogsten zijn tenlastegelegd en bewezenverklaard, kan navenant hoger worden gestraft. Het oriëntatiepunt gaat uit van droge hennep. Natte hennep is doorgaans vier keer zo zwaar als droge hennep.


Vragen of even vrijblijvend kennismaken?