openbare geweldpleging advocaat

Openlijke geweldpleging | Advocaat | Wat zijn de straffen?

Wat is openlijke geweldpleging?

Openlijke geweldpleging is het in een groep vernielen van goederen, zoals auto's, hekken, verkeersborden, etc. of het in een groep plegen van geweld tegen personen. Vaak gaat het dan om bijvoorbeeld voetbalgeweld of uitgaansgeweld. Belangrijk om te weten is dat je zelf geen geweld hoeft te plegen om te worden veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Het aanmoedigen of opjutten van de groep kan dan al genoeg zijn zonder dat je zelf hebt geslagen of geschopt. Het enkel getalsmatig versterken van de groep zonder iets daarnaast te doen is vaak wel onvoldoende om te worden veroordeeld. 

Waarom is een advocaat belangrijk? 

Let wel op dat openlijke geweldpleging vaak plaatsvindt in de nacht, tijdens en na het stappen of na een voetbalwedstrijd, onder chaotische omstandigheden en met de nodige alcoholconsumptie. Dit betekent dat de verklaringen van getuigen en medeverdachten niet altijd even helder zijn, omdat zij in het donder niet goed konden zien, onder invloed waren of er simpelweg in de chaos teveel mensen waren. Als de getuigen en medeverdachten in die verklaringen jou aanwijzen als één van de aanwezigen met een noemenswaardige rol in de openbare geweldpleging, loop je een groot risico op een veroordeling. Laat je dan ook altijd adviseren door een advocaat als je wordt verdacht van openbare geweldpleging, of het nu gaat om rellen, voetbalgeweld of uitgaansgeweld. 

Wat zijn de straffen?

De straffen zijn afhankelijk van wat er is vernield of wat het letsel en geweld is geweest. De richtlijnen van de rechtbank (LOVS afspraken) geven de volgende straffen aan bij de meest veelvoorkomende gevallen van openbare geweldpleging:

  • Openlijke geweldpleging door een reeks auto's te beschadigen of overige vernielingen aan te richten (ziet op situaties waarbij een groep mensen na het uitgaan een spoor van vernieling achterlaat): 60 uur taakstraf;
  • Openlijke geweldpleging tegen een voertuig van eengekwalificeerd slachtoffer (politieauto/ambulance): 60 uur taakstraf;
  • Openlijke geweldpleging tegen personen zonder lichamelijk letsel: 120 uur taakstraf;
  • Openlijke geweldpleging tegen personen, lichamelijk letsel ten gevolge hebbend* : 150 uur taakstraf; 
  • Openlijke geweldpleging tegen personen, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend: 6 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk.

* Bij lichamelijk letsel valt te denken aan een of meer builen, schrammen of blauwe plekken.

Voor zover het feit is begaan tegen een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder indien het misdrijf is gepleegd gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn of haar bediening dan wel tegen een professionele hulpverlener (brandweerman, ambulancebroeder, arts, verpleegkundige e.d.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, machinist, trambestuurder e.d.) kan de in het oriëntatiepunt genoemde straf worden verhoogd met 33% tot 100%.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?