winkeldiefstal advocaat straffen

Winkeldiefstal | wat zijn de straffen?

Winkeldiefstal: wanneer is er precies sprake van diefstal?

Dat het meenemen van spullen in de winkel zonder te betalen winkeldiefstal is, is natuurlijk logisch. Maar is het stoppen van spullen in je tas zonder de winkel te hebben verlaten winkeldiefstal? Je bent immers nog niet voorbij de kassa gelopen. Het antwoord daarop is volgens een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam "nee". Weliswaar is het stoppen van een artikel in je tas in plaats van in een winkelmand tegen de regels van de winkel in, maar zolang je niet voorbij de kassa bent, is het nog geen diefstal, aldus het Gerechtshof. Natuurlijk kan dit anders zijn als je een tas vol spullen hebt en de tas een geprepareerde tas is. Of als alles erop wijst dat je wel degelijk de intentie had om de spullen te stelen (zoals het verwijderen van de streepjescode of een andere beveiliging). Laat je dan ook altijd adviseren door een advocaat als je wordt verdacht van winkeldiefstal.

Wat zijn de straffen?

De straffen zijn voornamelijk afhankelijk van hoe vaak je eerder bent aangehouden voor winkeldiefstal en/of er geweld is gebruikt. De richtlijnen van de rechtbank (LOVS afspraken) geven de volgende straffen aan:

  • Eenvoudige winkeldiefstal: € 200,-- boete | met 1x recidive: € 200,-- boete + 1 week gevangenisstraf voorwaardelijk | veelvuldige recidive:  1 maand gevangenisstraf onvoorwaardelijk;
  • Winkeldiefstal, waarbij in georganiseerd verband en/of professioneel/ geraffineerd (geprepareerde tas/kleding) te werk gegaan wordt: 2 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk | met 1x recidive: 3 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk | veelvuldige recidive:  4 maanden maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk;
  • Winkeldiefstal met na betrapping (bedreiging met) eenvoudig geweld. Het gaat om winkeldiefstallen waarbij het na betrapping niet verder komt dan een duw, een por, trekken of losrukken (defensief, licht geweld). Er wordt geen voorwerp (schroevendraaier, mes) gebruikt bij (de bedreiging met) het geweld en er is geen sprake van noemenswaardige verwondingen:  2 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk | met 1x recidive: 3 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk | veelvuldige recidive: 4 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk;
  • Winkeldiefstal met na betrapping geweld (slaan/schoppen) of dreigen met een voorwerp (schroevendraaier/mes): 3 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk | met 1x recidive: 4 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk | veelvuldige recidive: 5 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk.

* Onder recidive wordt hier verstaan: eerdere veroordeling van soortgelijke strafbare feiten.

Strafvermeerderende en/of strafverminderende factoren:

- waarde van de goederen;

- geen teruggave van goederen mogelijk;

- geen verhaalsmogelijkheid;

- strooptocht;

- letsel.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?