zeden advocaat

Kinderporno | Wat zijn de straffen?

Iemand die kinderporno verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich de toegang daartoe verschaft, is strafbaar. Als er afbeeldingen op gegevensdragers zoals een pc, laptop, telefoon of tablet worden aangetroffen is het voor het verweer en de verdediging van belang van wie de gegevensdragers zijn en wie er toegang heeft tot de desbetreffende gegevensdrager. Tijdens een verhoor begint de politie vaak met de vraag welke telefoons, pc’s of tablets van jou zijn en wie er allemaal toegang heeft tot die apparaten. Vervolgens is het van belang om te weten waar de bestanden staan opgeslagen. Om wettelijk als kinderpornografische afbeeldingen te kwalificeren moeten de afgebeelde kinderen kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en de afbeelding zich richten tot het opwekken van een seksuele prikkeling. 

Wat zijn de straffen voor kinderporno? 

De richtlijnen van de rechtbank (LOVS afspraken) geven de volgende straffen aan:

-    Bezit/verwerven van kinderporno, zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot kinderporno verschaffen: 240 uur taakstraf + 6 maanden gevangenisstraf, waarvan een kort gedeelte onvoorwaardelijk, met bijzondere voorwaarden;

-    Verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren van kinderporno: 1 jaar gevangenisstraf  onvoorwaardelijk;

-    Vervaardigen van kinderporno: 2 jaar gevangenisstraf  onvoorwaardelijk;

-    Een beroep of gewoonte maken van het bezit van kinderporno: 1 jaar gevangenisstraf  onvoorwaardelijk;

-    Een beroep of gewoonte maken van het verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren van kinderporno: 2 jaar gevangenisstraf  onvoorwaardelijk;

-    Een beroep of gewoonte maken van het vervaardigen van kinderporno:  4 jaar gevangenisstraf  onvoorwaardelijk.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?